FD_008 Historie a architektura Děčínska III - Děčín

Kód: FD_008
Název: Historie a architektura Děčínska III - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Alena Sellnerová (sellnale@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: nejsou
Anotace:

Obsah kurzu je zaměřen na zmapování okolí města Děčína, tedy na Českou Kamenici, Jílové a Benešov nad Ploučnicí od jejich vzniku až po polovinu 20. století Důraz je kladen nejen na šlechtické rody působící v regionu, ale i na významné sakrální a profánní stavby s nimi spojené, stavební vývoj jednotlivých sídel, ale i na vliv průmyslu na rozvoj této oblasti.

Struktura:

Struktura kurzu je koncipována jako kombinace přednášek a exkurzí do jednotlivých míst a k objektům o nichž bylo přednášeno.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky: nejsou
Termín konání: 01.10.2019 - 07.01.2020
Místo konání: Děčín
Cena: 499,00 Kč
Poznámka:

Místo konání: FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1280/1, Děčín I, 405 01

Administrace kurzu:  PhDr. Stanislava Holíková

telefon: 603 814 905, mail: holiksta@fd.cvut.cz

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz