MÚVS_047 Angličtina U3V - A3V 17 mírně pokročilí

Kód: MÚVS_047
Název: Angličtina U3V - A3V 17 mírně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Halka Varhaníková (Halka.Varhanikova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Výuka na úrovni (A2 podle SERRJ) se zaměřuje na angličtinu jako světový prostředek dorozumívání, procvičuje praktické komunikativní kompetence, porozumění a překonávání jazykových bariér. Využívá cizojazyčné informace, popisy a pokyny v běžném životě kolem nás. Zábavnou formou procvičuje cizí jazyk na základě zkušeností spjatých s životem okolo nás.

Kurz je interaktivní a umožňuje sdílení profesních i volnočasových zkušeností, což je žádaná a oceňovaná složka U3V kurzů.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených pro jazykovou výuku.

Struktura:
 • Gramatika: 

  • Opakování časů
  • Vyjádření minulosti v angličtině
  • Neurčitá zájmena
  • Kvantifikátory
  • Frázová slovesa a slovní pořádek
  • Nepřímá řeč

   

  Komunikace:

  • Životopis
  • Zdraví a životní styl
  • Vyjadřování názoru
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Pre-intermediate SB + WB
Termín konání: 16.02.2021 - 18.05.2021
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 12:30-14:00, 308
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

S ohledem na opatření Vlády České republiky v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, je možné, že výuka bude probíhat distančně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz