MÚVS_048 Angličtina U3V - A3V 19 středně pokročilí

Kód: MÚVS_048
Název: Angličtina U3V - A3V 19 středně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni B1, který probíhá v rozsahu 2 hod. týdně. Zaměřuje se na výuku jazyka v kontextu životních zkušeností, využívá praktické ekonomické informace a zajímavosti z celého světa, kde se lidé dorozumívají angličtinou. Čím se liší angličtina v různých zemích světa? Jak předejít nedorozumění? Jak maximálně využít vše, co známe? To vše spojíme s procvičováním gramatiky, která zpřesňuje vyjadřování a také dokáže být překvapivě logická.

Témata mohou být modifikována podle zájmu a znalostí účastníků.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

Struktura:
 • Periods of time
 • Expressing uncertainty
 • Describing people
 • Video – Michelangelo
 • The environment
 • Reported speech
 • Pronunciation
 • Word-building (prefixes)
 • Food culture
 • Travelling
 • Giving advice, warnings
 • Generalisations
 • Video – The Great Melt
 • Speaking – topical issues
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Intermediate SB + WB
Termín konání: 16.02.2021 - 18.05.2021
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 16:45-18:15, 301
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

S ohledem na opatření Vlády České republiky v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, je možné, že výuka bude probíhat distančně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz