FSv_030 Praktická matematika

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: FSv_030
Název: Praktická matematika
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium s diskusí k přednáškám a exkurzím, referáty účastníků.
Lektor: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. (milada.kocandrlova@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (Jozef.Bobok@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Základy matematiky.
Anotace:

K řešení matematických hádanek a hlavolamů použijeme „selský rozum“ i jednoduchý matematický aparát.  Řešit budeme úlohy ze starobylých egyptských papyrů, starých sbírek úloh i rekreační matematiky.  Na jednoduchých příkladech ze stavební praxe, architektury staveb a zahradní architektury budeme rozvíjet prostorovou představivost a vztah k ekologii. Odvodíme vlastnosti průhybové křivky mostních oblouků a ukážeme její aproximaci jednoduššími křivkami - parabolou a elipsou.

Struktura:

16.2.2021  Matematické hádanky a hlavolamy řešené úsudkem.

23.2.2021  Matematické hádanky a hlavolamy řešené rovnicemi.

2.3.2021    Odvození vlastností řetězovky z fyziky zavěšeného lana.

9.3.2021    Aproximace řetězovky obloukem paraboly nebo elipsy, aplikace.

16.3.2021  Aplikace křivek na oblouky železničních mostů.

23.3.2021  Aplikace křivek na oblouky mostů u nás.

30.3.2021  Geometrie v navrhování zahrad a parků.

6.4.2021    Geometrie návrhů labyrintů a bludišť.

13.4.2021  Výpočty v Cheopsově pyramidě z nových měření.

20.4.2021  Exkurze k malešickému viaduktu a tunelu, botanická zahrada.

27.4.2021  Loučeňské labyrinty.

4.5.2021    Kolokvium - prezentace referátů.

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: PowerPoint
Termín konání: 16.02.2021 - 04.05.2021
Místo konání: Praha, On line výuka v Microsoft Teams, po uvolnění karantény katedra matematiky, B 365
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 10:00-12:00, B 365 (*Podle nařízení vlády je možné, že výuka bude probíhat distančně.)
Cena: 500,00 Kč (Pro uchazeče mladší 60-ti let 500,00 Kč)
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz