FEL_038 Nebojte se počítačů

Kód: FEL_038
Název: Nebojte se počítačů
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Alena Šejharová (alena.sejharova@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je vyučován v rámci University třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, kteří mají předchozí zkušenosti s počítači nebo absolvovali kurz pro začátečníky na FEL. Je zaměřen na rozšíření znalostí práce s textem, e-mailem a Internetem. Součástí je opakování znalostí a jejich prohloubení. Správná tvorba dokumentu, vytvoření a vložení tabulky do textu, praktické použití tabulek. Práce s elektronickou poštou, připojení přílohy k emailové zprávě. Příloha textová, posílání obrázků. Práce s internetem a vyhledávání potřebných informací (webové stránky OÚ, stránky katastrálního úřadu apod.). Základní informace o výuce na dálku.

Kurz je dvousemestrální

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

 1. opakování - co nesmíme zapomenout a co musíme znát na 100 %
 2. Power Point - začátek, na co je možno ho použít
 3. Power Point - jednotlivé karty
 4. Power Point - další karty
 5. Power Point - příprava fotografií na použití
 6. Power Point - vložení textu do snímku a do fotografie
 7. Power Point - více fotografií na jednom snímku
 8. Power Point - Tvorba fotoalb
 9. Hledání na internetu - novinky: nákup na internetu
 10. Internet - léky a jejich rezervace, vyhledání lékaře
 11. Power Point - předvádění práce vytvořené seniory
 12. Power Point - doplnění předváděných prací
 13. Power Point - opakování dle přání seniorů

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 19.02.2021 - 14.05.2021
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo nám. 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-328
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

V letním semestru bude výuka probíhat distančně, proto je nutné mít připojení k internetu. Od svého vyučujícího obdržíte e-mail s odkazem, po jehož rozkliknutí budete v pátek v čase dle rozvrhu k výuce připojeni. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz