FEL_039 Úprava fotografií - Photoshop 1

Kód: FEL_039
Název: Úprava fotografií - Photoshop 1
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: BcA. Petr Neugebauer (neugepet@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz navazuje na probranou látku ze zimním semestru.

Kurz je vyučován v rámci University třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, kteří již mají zkušenosti s prací na počítačích. Kurz je vhodný pro studenty, kteří se chtějí seznámit s grafickou úpravou fotografie a základními principy bitmapové grafiky. Pod pojmem bitmapová grafika si můžete představit jednoduchou úpravu např. fotografie, která se skládá z bodů různých stupňů šedi a barev. Pracovat budete v programu Photoshop, který pro tuto vyuku zakoupila katedra počítačů. Naučíte se zajímavé techniky úprav, které začínají u odstranění červených očí na fotografii až po kompletní úpravy lidské postavy. Také budete používat barevné efekty s mísením několika fotografií dohromady a mnoho dalších užitečných technik grafické úpravy. Kurz není náročný pro lidi, kteří se chtějí naučit něco nového a mají zájem o rozšíření svých počítačových vědomostí.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

 1. převod RAW (ORF, CR2, NEF…) do sjednoceného formátu DNG, prostředí zásuvného modulu Camera RAW.
 2. vyvolání RAW formátu v Camera RAW a jeho export do PS
 3. hromadné úpravy v Camera RAW
 4. zadání semestrální práce, 
 5. správa barev - úvod, nastavení v Camera RAW a Adobe Photoshop
 6. správa barev - opakování tématu + přiřazení vs převod, náhled
 7. Barvy - emoce a informace - vyvolání snímku z RAW s kalibrační tabulkou, akce v PS
 8. Úprava snímku s kalibrační tabulkou v PS 
 9. retuše - přehled nástrojů a práce s nimi
 10. retuše - vrstvy, masky
 11. ostření a šum - Camera RAW, PS - doostřit, chytré zostření, horní propust, tonální rozsah, vrstvy
 12. Plugin_Nik_Collection (Viveza, Color efex, Silver efex, Analog efex)
 13. odevzdání semestrální práce

  

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 19.02.2021 - 14.05.2021
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 12:45-14:15, KN:E-328
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

V letním semestru bude výuka probíhat distančně, proto je nutné mít připojení k internetu. Od svého vyučujícího obdržíte e-mail s odkazem, po jehož rozkliknutí budete v pátek v čase dle rozvrhu k výuce připojeni. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz