FEL_040 Tvorba prezentací - Power Point

Kód: FEL_040
Název: Tvorba prezentací - Power Point
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Kamil Prukl (pruklkam@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz volně navazuje na stejnojmenný kurz zimního semestru. Ve výuce bude využíván editor POWERPOINT z kancelářského balíku Microsoft Office s odkazy na možnosti jiných kancelářských balíků. Kurz bude rozvíjet základní znalosti v ovládání editoru získané v předchozím kurzu s důrazem na cvičení praktických dovedností ve využívání editoru.

V první části kurzu budou zopakovány základní úkony jako vkládání textu, obrázků a dalších objektů, grafika, vkládání pozadí, motivy, možnosti předvádění prezentací.

V další části bude probráno vkládání animací, zvuku a videa a přechody mezi snímky.

V závěru bude mít každý posluchač možnost si vybrat konkrétní námět a vytvořit kompletní multimediální prezentaci s využitím osvojených dovedností, doplnit ji komentářem a předvést ve škole nebo dále využít podle svých představ a možností.

Struktura:

kurz je dvousemestrální

 1. Zopakování základních úkonů při tvorbě snímků
 2. Vkládání textu, obrázků, tabulek, grafů, jejich úpravy, popisky
 3. Cvičení k tématu
 4. Motivy, styly, grafika pozadí, vlastní úpravy motivu
 5. Cvičení k tématu, převádění prezentace (jednotlivých snímků) do pdf, jpeg
 6. Animace, časování, přechody snímků
 7. Cvičení k tématu
 8. Vkládání zvuku a videa
 9. Cvičení k tématu
 10. Výběr tématu a tvorba vlastní prezentace, sestavení komentáře
 11. Spuštění prezentace, oprava chyb, automatické předvádění
 12. Editor IMPRESS, jeho verze a možnosti
 13. Závěrečná předvádění vytvořených prezentací

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 19.02.2021 - 14.05.2021
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-311
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

V letním semestru bude výuka probíhat distančně, proto je nutné mít připojení k internetu. Od svého vyučujícího obdržíte e-mail s odkazem, po jehož rozkliknutí budete v pátek v čase dle rozvrhu k výuce připojeni. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz