ÚTEF_005 Zákony mikrosvěta

Kód: ÚTEF_005
Název: Zákony mikrosvěta
Fakulta / ústav: Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Rozsah předmětu: 45 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Účastníci kurzu obdrží testovací otázky týkající se znalostí probrané látky. Po vyplnění odpovědí proběhne vyhodnocení testu, účastníci budou seznámeni se správnými odpověďmi.
Lektor: Ing. Karel Smolek, Ph.D. (Karel.Smolek@cvut.cz), Mgr. Jaroslav Smejkal, CSc. (Jaroslav.Smejkal@cvut.cz)
Garant: Ing. Karel Smolek, Ph.D. (Karel.Smolek@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Tento cyklus přednášek volně navazuje na kurz Tajemství mikrosvěta (není potřeba jeho předchozí absolvování). Náplní kurzu bude podrobný výklad zákonitostí, kterými se řídí mikrosvět, konkrétně dvou stěžejních fyzikálních teorií objevených ve 20. století – kvantové mechaniky a teorie relativity. Představeny budou základní experimenty potvrzující platnost obou teorií a vysvětleny nejzajímavější paradoxy, které plynou z těchto modelů popisujících náš svět a které se na první pohled zdají v rozporu se "zdravým selským rozumem". Výklad bude veden populární formou, bez užití vysokoškolské matematiky.

Struktura:

01 - Chyby a "chyby" ve fyzice. Filozofie a fyzika (Jaroslav Smejkal)

02 - Zrod speciální teorie relativity (Karel Smolek)

03 - Důsledky Speciální teorie relativity 1 (Karel Smolek)

04 - Důsledky Speciální teorie relativity 2 (Jaroslav Smejkal)

05 - Dynamika ve Speciální teorii relativity. Magnetismus z hlediska Speciální teorie relativity. (Jaroslav Smejkal)

06 - Gravitace a Obecná teorie relativity (Karel Smolek)

07 - Obecná teorie relativity 2 (Jaroslav Smejkal)

08 - Vznik a vývoj vesmíru (Karel Smolek)

09 - Počátky kvantové mechaniky (Jaroslav Smejkal)

10 - Vlnově částicová dualita (Karel Smolek)

11 - Nástin formální stavby kvantové mechaniky (Karel Smolek)

12 - Paradoxy kvantové mechaniky (Karel Smolek)

13 - Aplikace kvantové mechaniky (Jaroslav Smejkal)

14 - Fyzika za Standardním modelem (Adam Smetana)

15 - Interpretace kvantové mechaniky (Karel Smolek)

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Posluchači obdrží výtisky na přednášce prezentovaných studijních materiálů.
Termín konání: 01.02.2021 - 10.05.2021
Místo konání: Praha, Z důvodu epidemiologické situace bude až do odvolání kurz vysílán pro účastníky pouze online (heslo 12345): https://cern.zoom.us/j/66926308129?pwd=VUNEdkE0R0VxQisyVU9TZitQSU1QQT09
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 10:00-12:15, Online, případně ÚTEF ČVUT, Husova 240/5, Praha 1 (*Číslo učebny bude specifikováno před zahájením kurzu.)
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz