FBMI_022 Mikrosvět, mikroorganismy a člověk IV

Kód: FBMI_022
Název: Mikrosvět, mikroorganismy a člověk IV
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základy mikroskopické techniky a mikrobiologie. Volně navazuje na úvodní mikrobiologický kurz a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku - nové viry a onemocnění, bakterie a nová onemocnění atd.

Struktura:
 1. Úvodní přednáška.
 2. Nové informace o houbových mikroorganismech.
 3. Použití hub v potravinářství a farmacii - současnost.
 4. Houbová onemocnění mykózy.
 5. Onemocnění způsobená prvoky.O
 6. sobní hygiena - používání ochraných pomůcek proti mikrobiálním agens.
 7. Hygienická opatření v domácnosti s ohledem na mikroorganismy (houby, plísně a prvoky)
 8. Potravinové mikrobiální kontaminace – plísně, prvoci.
 9. Sterilizace, pasterizace a jejich použití.
 10. Produkce léčivých látek – houby.
 11. Využití houbových mikroorganismů v průmyslu.
 12. Mikrobiální kontaminace potravinářských výrobků.
 13. Antimykotika.
 14. Závěr
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 17.02.2021 - 26.05.2021
Místo konání: Praha, distančně pomocí MS Teams nebo ČVUT CIPS, Bechyňova ul., Praha 6, vždy v čase od 10 hodin dopoledne
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz