MÚVS_089 Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2

Kód: MÚVS_089
Název: Zkouška z českého jazyka ke studiu na vysoké škole B2
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Blíže nespecifikované
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Mgr. Jitka Kauerová (Jitka.Kauerova@cvut.cz)
Garant: Mgr. Pavlína Vondráčková (Pavlina.Vondrackova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Student ročního přípravného kurzu českého jazyka.
Anotace:

Zkouška B2 má písemnou i ústní část.  Písemá část se koná první den. Ústní část se koná druhý den.

 

Struktura:

Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.

V ústní  části zkoušky se ověřuje kandidátova schopnost plynně hovořit na dané téma, vyjádřit a obhájit svůj názor, schopnost pohotově reagovat v každodenních situacích.  Kandidát má čas (cca 10 minut) na přípravu daného tématu, které si vylosuje. Předmětem hodnocení nejsou kandidátovy faktické znalosti daného tématu, ale úroveň jeho mluveného projevu.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Psací potřeby, pas, potvrzení o negativním výsledku na COVID-19 (potvrzení nesmí být starší než 72 hodin, akceptujeme PCR test nebo antigenní test).
Termín konání: 27.07.2021 - 28.07.2021
Místo konání: Praha, Kolejní 2637/2a, Praha 6
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz