FA_074 Mírně pokročilá angličtina pro IT

Kód: FA_074
Název: Mírně pokročilá angličtina pro IT
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: středoškolské vzdělání, základy angličtiny
Anotace:

Procvičování slovní zásoby, konverzace a gramatiky na mírně pokročilé úrovni A2-B1. Kurz je ekvivalentem kurzu A1Z, který se v tomto zimním semestru pro malý počet zájemců neotevřel. Kurz přijímá i věčné začátečníky, kteří měli zájem o úroveň A0L. Používáme gramatickou učebnici + učebnici základů technické angličtiny pro IT. Zohledňujeme specifika zahraničních studentů, snažíme se vyhnout překladovým cvičením..

Úvodní setkání je organizační: sejdeme se v úterý 21.9. ve 12.35 v učebně 202 na krátkou, cca desetiminutovou schůzku, kde upřesníme vhodný čas konání, takový, aby vyhovoval všem členům skupiny. Mohly by to být úterky od 12.45, jak bylo původně v rozvrhu A1Z, ale je to třeba ještě potvrdit, případně prodiskutovat další časové možnosti.

Struktura:

Frekventanti obdrží sylabus při zahájení výuky. Budou také seznámeni s doporučenou literaturou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Studijní materiály vytvořené Kabinetem jazyků jsou zahrnuty v ceně. Frekventanti je obdrží při výuce.
Termín konání: 21.09.2021 - 14.12.2021
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202 a další učebny, v případě nutnosti online
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

Platební údaje naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1hAVQnRFyFYeWeo0zghSZY8LKUGIyt-sC/view

Plaťte pouze jeden semestr, je možné, že v letním semestru budou na FIT opět otevřeny kurzy A0L a A1L.

Na první hodinu s sebou doneste kopii dokladu o zaplacení. 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz