FIT_001 Kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu ČVUT FIT-I

Kód: FIT_001
Název: Kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu ČVUT FIT-I
Fakulta / ústav: Fakulta informačních technologií
Rozsah předmětu: 352 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (josef.kolar@fit.cvut.cz)
Garant: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (josef.kolar@fit.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Jedná se o první semestr dvousemestrálního kurzu, jehož cílem je připravit absolventy ke studiu české varianty bakalářského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Kurz se realizuje ve spolupráci s Institutem cizích jazyků, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. (ICJ).V tomto (zimním) semestru je náplní kurzu výuka českého jazyka v rozsahu, aby bylo možno pokračovat ve druhém semestru studiem základů matematiky a programování v českém jazyce.Pokud uchazeč prokáže znalosti českého jazyka na úrovni minimálně B1 podle Společného evropského rámce, může tento semestr vynechat a přihlásit se přímo do navazujícího druhého semestru.

V druhém semestru bude probíhat výuka matematiky (v tematickém rozsahu předmětu BI-PKM na FIT) a základů programování v shellu (v rozsahu předmětu BI-PS1 na FIT. Zároveň bude pokračovat výuka českého jazyka s cílem připravit absolventy ke složení zkoušky na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.Celková cena kurzu je 1850 EUR, podrobnosti ohledně platby viz Poznámka dole.

Struktura:

Doplnit

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Bude oznámeno na začátku kurzu.
Termín konání: 01.11.2019 - 14.02.2020
Místo konání: Praha, Český jazyk: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1; Odborné předměty: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6
Cena: 39 265,00 Kč
Poznámka:

Uvedená cena kurzu (prvního semestru) je tvořena nevratným registračním poplatkem ve výši 850 EUR (21250 Kč dle akt. kurzu ČNB) splatným po registraci do kurzu a poplatkem za výuku ve výši 1000 EUR (25000 Kč dle akt. kurzu ČNB) splatným do konce měsíce srpna. Platbu uvedených poplatků provedou účastníci prostřednictvím a podle pokynů ICJ (kontakt: info@icj.cz).

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz