Studijní program FSv_039 Geotechnika - vyrovnávací studium I., II.

Kód: FSv_039
Název: Geotechnika - vyrovnávací studium I., II.
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Forma vzdělávání: Prezenční
Garant: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (jettmar@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání
Další vstupní podmínky: Program je určen pouze pro pracovníky firmy INSET s.r.o.
Anotace:

Dvousemestrální program je určený pro vybrané zaměstnance firmy INSET s.r.o. a je určen k doplnění znalostí z geotechniky v rozsahu akreditovaných předmětů Inženýrská geologie, Mechanika zemin, Zakládání staveb a Podzemní stavby tak, aby úspěšní absolventi v případě podání žádosti o autorizaci ČKAIT v oboru Geotechnika mohli požádat o uznání tohoto vyrovnávacího programu místo rozdílové zkoušky. O uznání rozhoduje příslušný orgán ČKAIT.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 05.10.2021 - 17.05.2022
Cena: 10 000,00 Kč
Poznámka:

První semestr má blokovou výuku Inženýrské geologie (IG) a Mechaniky zemin (MZ) v celkovém počtu 36 vyučovacích hodin. Závěr semestru v rozsahu 4 hodin je určen pro kolokvium (seminář) a test z předmětů IG a MZ v rozsahu podle požadavků na rozdílovou zkoušku ČKAIT. Druhý semestr má blokovou výuku Zakládání staveb (ZS) a Podzemních staveb (PS) v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Závěr semestru (a programu) v rozsahu 8 hodin je určen pro kolokvium (seminář) a test z předmětů ZS a PS v rozsahu podle požadavků na rozdílovou zkoušku ČKAIT.

Kurzy obsažené v tomto programu

FSv_040 Geotechnika - vyrovnávací studium I. (05.10.2021 - 14.12.2021)

Kód: FSv_040
Název: Geotechnika - vyrovnávací studium I.
Rozsah předmětu: 40 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Bloková výuka
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: kolokvium (seminář) a písemný test případně v kombinaci s ústním pohovorem
Lektor: Ing. Jiří Košťál, Ph.D. (jiri.kostal@fsv.cvut.cz), Mgr. Petr Černoch (petr.cernoch@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (jettmar@fsv.cvut.cz)
Anotace:

Vyrovnávací kurz I. je zaměřen na doplnění předmětů Inženýrská geologie a Mechanika zemin pro absolventy VŠ magisterského stupně z jiných než stavebních fakult - programu Stavební inženýrství k doplnění znalostí.

Struktura:

Kurz je přednášen blokově, předmět IG zahrnuje 12 hodin, předmět MZ 24 hodin. Poslední 4 vyučovací hodiny jsou určeny pro kolokvium účastníků a test z probraných předmětů.

Učební pomůcky a literatura: podle upřesnění lektorů
Termín konání: 05.10.2021 - 14.12.2021
Místo konání: Praha, FSv, B 574

FSv_041 Geotechnika - vyrovnávací studium II. (01.03.2022 - 17.05.2022)

Kód: FSv_041
Název: Geotechnika - vyrovnávací studium II.
Rozsah předmětu: 48 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Bloková výuka
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium (seminář) a písemný test s možností ústní části
Lektor: doc. Ing. Jan Masopust, CSc. (jan.masopust.1@fsv.cvut.cz), prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. (bartakj@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (jettmar@fsv.cvut.cz)
Anotace:

Vyrovnávací kurz z předmětů Zakládání staveb a Podzemní stavby pro absolventy jiných fakult než stavebních k doplnění znalostí.

Struktura:

Kurz je přednášen blokově, předmět ZS zahrnuje 20 vyučovacích hodin, předmět PS zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Pro kolokvium a závěrečný test z předmětů ZS a PS je určeno 8 hodin.

Učební pomůcky a literatura: podle požadavků lektorů
Termín konání: 01.03.2022 - 17.05.2022
Místo konání: Praha, FSv, B 574
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz