MÚVS_174 Specifický kurz pro kouče

Kód: MÚVS_174
Název: Specifický kurz pro kouče
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 72 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Halka Baláčková, MBA, Ing. Marta Anna Petrášová, CSc., JUDr. Alena Stejskalová, PCC, Ladislav Habásko (ladislav@habasko.com), Mgr. Irma Bohoňková, Mgr. Václav Šneberger
Garant: PhDr. Svatava Švihlíková (Svatava.Svihlikova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Anotace:

Specifický kurz pro kouče

MÚVS nabízí odborný jednosemestrální program Specifický kurz pro kouče (CST), který je specifickým kurzem postaveným na základě požadavků a kompetencí ICF a je tak akceptován pro získání certifikace ICF cestou Portfolio Application.

Lidé, kteří absolvují kurz, mohou nabyté znalosti využít ve své manažerské nebo konzultantské praxi, případně si mohou koučování zvolit jako svou další profesní kariéru. Své uplatnění mohou také najít v pomáhajících profesích (např. v neziskovém sektoru, školství, zdravotnictví apod.).

Specifický kurz pro kouče je ucelený odborný jednosemestrální program zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit studenty interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace), 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin.  Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce. Příští 23. běh kurzu se uskuteční prezenční formou, 3 lekce budou probíhat online.

Pro koho je program CST určen?

Tento program je vhodný nejen pro ty, kteří chtějí získat certifikaci kouče, ale taktéž pro všechny, kteří ještě nemají s tímto oborem příliš praktických zkušeností. Díky CST získají posluchači velmi rozsáhlý znalostní základ v oblasti koučování.

Možnosti absolventů programu CST:

Posluchači, kteří absolvují minimálně 60 hodin Specifického kurzu pro kouče (48 hodin aktivní účast na bloku, zbylé hodiny mohou proběhnout formou samostudia), mohou po splnění dalších kvalifikačních požadavků zažádat u ICF o udělení titulu ACC prostřednictvím tzv. portfolio aplikace.

Kdo v programu CST učí?

Lektoři programu CST jsou zkušení trenéři koučinku, mnozí s mezinárodní certifikací a praxí. Všichni lektoři jsou obeznámeni se standardy ICF a někteří z nich jsou v ICF i aktivně zapojeni. Velký počet lektorů (průběžně se v programu vystřídá 8-10 vyučujících) dává účastníkům možnost seznámit se s různými koučovacími styly a školami, aniž by byla zasažena základní logika a struktura programu.

V rámci kurzu CST spolupracujeme s těmito lektory: Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC; Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC; Ladislav Habásko; Ing. Marta Anna Petrášová, CSc., PCC; Mgr. Václav Šneberger a JUDr. Alena Stejskalová, PCC.

Místo konání

Výuka probíhá v učebnách Masarykova ústavu vyšších studií, ul. Kolejní 2a, Praha 6 Dejvice.

Struktura:

Specifický kurz pro kouče (CST) – harmonogram CST 25

1/ Úterý 15. 2. 2022 / 14:00 - 18:30

Úvod do koučování, koučování v kontextu společnosti / Halka Baláčková

2/ Úterý 22. 2. 2022 / 14:00 - 18:30

Etické základy a profesionální standardy koučinku / Marta A. Petrášová

3/ Úterý 1. 3. 2022 / 14:00 - 18:30

Struktura procesu koučování / Alena Stejskalová

4/ Úterý 8. 3. 2022 / 14:00 - 18:30

Spoluvytváření vztahu kouč – klient / Halka Baláčková

5/ Úterý 15. 3. 2022 / 14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučování - Aktivní naslouchání / Václav Šneberger

6/ Úterý 22. 3. 2022 / 14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučinku – Přímá komunikace / Václav Šneberger

7/ Úterý 29. 3. 2022 / 14:00 - 18:30

Plánování procesu koučinku / Ladislav Habásko

8/ Úterý 5. 4. 2022 / 14:00 - 18:30

Stanovování koučovacích cílů / Irma Bohoňková

9/ Úterý 12. 4. 2022 / 14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučinku – Síla otázek / Václav Šneberger

   Úterý 19. 4. 2022 / 14:00 - 18:30

Koučovací skupina/ Ladislav Habásko

10/ Úterý 26. 4. 2022 /14:00 - 18:30

Koučovací nátroje / Alena Stejskalová

11/ Úterý 3. 5. 2022 / 14:00 - 18:30

Akční kroky v koučinku / Alena Stejskalová

12/ Úterý 10. 5. 2022 / 14:00 - 18:30

Stanovování kontraktu a podmínek pro koučování / Marta A. Petrášová

13/ Úterý 17. 5. 2021 / 14:00 - 18:30

Řízení procesu koučování / Ladislav Habásko

14/ Úterý 24. 5. 2022 / 14:00 - 18:30

Zpětná vazba při koučování / Halka Baláčková

15/ Úterý 31. 5. 2022 / 14:00 - 18:30

Hodnocení výsledků koučování / Marta A. Petrášová

    Úterý 7. 6. 2022 / 14:00 - 18:30

Budování koučovací praxe a koučovací skupina / Irma Bohoňková

16/ Úterý 14. 6. 2022 /14:00 - 18:30

Mentor-koučink a závěrečné shrnutí kurzu / Alena Stejskalová

 

Den konání - úterý. Bloky bez čísla = workshopy    

  

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Výukové materiály
Termín konání: 15.02.2022 - 14.06.2022
Místo konání: Praha, Budova MÚVS Kolejní 2631/2a.
Cena: 44 165,00 Kč
Poznámka:

Cena je uvedena vč. DPH. Cena bez DPH 36500,- Kč + 21 % DPH. Po přijetí přihlášky budete kontaktováni administrátorem kurzu, který vám na vaši emailovou adresu zašle další informace a postup při úhradě kurzu. 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz