MÚVS_216 Přípravný kurz základy exaktních věd k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního programu Projektové řízení inovací

Kód: MÚVS_216
Název: Přípravný kurz základy exaktních věd k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního programu Projektové řízení inovací
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Test nanečisto
Lektor: Ing. Eliška Cézová, Ph.D. (Eliska.Cezova@fs.cvut.cz), Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. (Miroslav.Sponer@cvut.cz)
Garant: Mgr. František Hřebík, Ph.D. (Frantisek.Hrebik@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu Základy exaktních věd je připravit posluchače na přijímací zkoušku MÚVS ČVUT. Kurz je určen pro uchazeče, kteří si podají přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu Projektové řízení inovací. Kurz je koncipován jako dvoudenní:

  • 13.3.2021 podnikové finance od 9:00 do 14:00 
  • 20.3.2021 matematika a statisktika od 9:00 do 14:00

Kurz se zaměřuje na prakticky orientovaná cvičení a řešení vzorových úloh. Uchazeči obdrží pracovní materiál v tištěné podobě a získají přístup k materiálům a testům v interaktivním on-line prostředí. 

Struktura:
  • Prakticky orientovaná cvičení
  • Řešení vzorových úloh
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Pracovní materiály v tištěné podobě
Termín konání: 12.03.2022 - 19.03.2022
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Cena: 1 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz