FS_007 Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 - skupina E

Kód: FS_007
Název: Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 - skupina E
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 500 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PaedDr. Hana Volejníková (Hana.Volejnikova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz), PhDr. Petr Laurich (Petr.Laurich@fs.cvut.cz)
Garant: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Zajištění jazykové přípravy ke studiu v akreditovaných studijních programech zajišťovaných vysokými školami v českém jazyce. 1. (zimní) semestr kurzu češtiny, který pokračuje ve 2. (letním) semestru a je zakončen zkouškou z češtiny na úrovni B2. Tato zkouška umožňuje uchazečům studium v češtině na vysokých školách v České republice.

Struktura:

Doplnit

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učebnice českého jazyka, interní materiály, DVD a CD přehrávače, dataprojektor
Termín konání: 08.01.2020 - 31.08.2020
Místo konání: Praha, Ústav jazyků, FS ČVUT, Karlovo nám. 13, učebna B 304
Cena: 68 000,00 Kč
Poznámka:

Před vyplněním přihlášky a platbou kontaktujte prosím garanta kurzu, viz, výše:eliska.vitkova@fs.cvut.cz. Celková cena za zimní a letní semestr je 68 000 Kč.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz