MÚVS_282 DVPP - Angličtina C1 Advanced 1.semestr

Kód: MÚVS_282
Název: DVPP - Angličtina C1 Advanced 1.semestr
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. (Dana.Hankova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je získání odborné jazykové kompetence. Získat schopnost samostatně a adekvátně komunikovat v různých situacích (schopnost jednat, argumentovat, prezentovat a moderovat) a používat odpovídající jazykové prostředky v písemném projevu.

Struktura:
 • Keeping fit
 • Travelling and tourism
 • Animals
 • Vegetarianism: pros and cons
 • Eaiting out
 • Colloquial English: Talking about insects and animals
 • Where do I belong – talking immigration issue
 • Role of etiquette (Tea and sandwiges with the queen)
 • Sports
 • How to stay physically fit
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Advanced SB + WB
Termín konání: 16.02.2022 - 18.05.2022
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 16:30-18:00, 310
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz