FIT_013 Praktická práce s Windows 10

Kód: FIT_013
Název: Praktická práce s Windows 10
Fakulta / ústav: Fakulta informačních technologií
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Zadání jednoduché úlohy, prezentace různých řešení, diskuse.
Lektor: Ing. Jiří Krýže
Garant: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (muzikar@fit.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Základy práce s PC a chuť se něco naučit
Anotace:

Většina u nás prodávaných počítačů má předinstalovaný systém MS Windows. Cílem kurzu je naučit se pracovat na počítači se systémem MS Windows pro domácí využití. Kurzu se mohou zúčastnit i začátečníci.

Seznámíte se s grafickým prostředím a již vestavěnými programy, s rozdíly v ovládání mezi Windows 10 a staršími verzemi a s doporučeními pro zabezpečení. Dozvíte se, jak počítač a jeho součásti fungují.

Po absolvování budete umět počítač nejen správně a bezpečně používat, ale i sami provádět jednoduché administrátorské operace (nastavovat různé parametry, opravovat obvyklé potíže, instalovat systém, přidávat uživatele, zálohovat disk, nastavit tzv. vzdálenou pomoc odborníka apod.).

Dozvíte se o zásadách bezpečné práce s Internetovými službami a o možnostech internetových prohlížečů. Seznámíte se s užitečnými cloudovými službami OneDrive, OneNote, Skype, Google apod.

Budete mít k dispozici počítač s jedinečnou možností si vše názorně vyzkoušet a bez rizika procvičit i to, co se doma obáváte na PC provést.

 

Struktura:

Uvedené body nejsou obsahem jednotlivých hodin, ale témata, která budou probírána. Jak bude postup rychlý, záleží na schopnostech posluchačů.

  • Seznámení s MS Windows. Princip ovládání. Tipy pro zjednodušení práce, řešení častých problémů, příkazová řádka.
  • Zásady bezpečné práce s OS Windows. Uživatelské účty.
  • Zásady bezpečné práce s OS Internetem. Nastavení internetových prohlížečů. Ochrana soukromí.
  • Zálohování a obnovení. Druhy a postupy zálohování a obnovení dat.
  • Možnosti oprav nefunkčního PC. Instalace a reinstalace Windows.
  • Cloudové služby (MS, Google, Seznam).  OneDrive, OneNote, GoogleDisk apod. Spolupráce s mobily se systémem Android.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Výukové materiály poskytované v rámci kurzu.
Termín konání: 18.02.2022 - 13.05.2022
Místo konání: Praha, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, 3. patro, učebna 345, každý pátek od 10:00
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích (2 x 45 min) v počítačové učebně Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Před první hodinou počkejte u turniketů hned za vstupem do budovy (FIT, Thákurova 9), kde si vás cca 5 minut před začátkem hodiny vyzvedne vyučující. Na první hodině dostanete čipové karty a pak už budete přicházet/odcházet sami.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz