MÚVS_287 Němčina U3V - N3V 01 středně pokročilí

Kód: MÚVS_287
Název: Němčina U3V - N3V 01 středně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz je veden na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Cílem je získání jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby a gramatiky umožňující studentům plynulé vyjadřování zejména v ústní, ale i v písemné komunikaci. Výběr témat se řídí především zájmy a životními zkušenostmi studentů. K posílení dovedností v oblasti mluvení se používají učebnice s přípravou na certifikát B2 a maturitu, protože mají velmi dobře zpracovanou konverzační část. Probírají se následující témata (výběrově): média, věda, ekologie, německy mluvící země, technika, umění a medicína. S uvedenými tématy je pak spojena gramatická látka, a to tak, aby ji studenti mohli smysluplně procvičovat (např. technika a složená slova). Své písemné dovednosti rozvíjejí studenti také při  domácí přípravě a psaní textů na výše uvedená témata. Kurz probíhá v učebnách vybavených pro jazykovou výuku, a studenti tak zlepšují svou jazykovou zdatnost i v poslechové a multimediální oblasti.

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve středu od 12,30 do 14,00 hod 

 

22.09.2021

Nový svět. Média a informační technologie.

29.09.2021

Vzhled a povaha člověka.

06.10.2021

Člověk a příroda.

13.10.2021

Věda a náboženství.

20.10.2021

Kultura německy mluvících zemí: Německo.

27.10.2021

Kultura německy mluvících zemí: AT, CH, LIE, LUX

03.11.2021

Opakování.

10.11.2021

Technika a doprava.

24.11.2021

Geografie a interkulturní komunikace.

01.12.2021

Výtvarné umění, hudba a literatura.

08.12.2021

Historie

15.12.2021

Zdraví a nemoc.

05.01.2022

Všední den.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: LOUMIOTIS, U. et MAZUR, A. So geht´s zu B2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2016. ISBN 978-3-12-675810-9 MEJZLÍKOVÁ, Š. Odmaturuj z německého jazyka 2. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 978-80-7358-042-1
Termín konání: 16.02.2022 - 11.05.2022
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 12:30-14:00, 210
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz