FJFI_046 APLIKACE RADIONUKLIDŮ 1

Kód: FJFI_046
Název: APLIKACE RADIONUKLIDŮ 1
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (Jiri.Mizera@fjfi.cvut.cz)
Garant: Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (Jiri.Mizera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti na úrovni základních kurzů jaderné chemie a jaderné fyziky.
Anotace:

V úvodu jsou souhrnně klasifikovány jaderné metody a základní principy jejich aplikace. Následuje vysvětlení specifik pracovních metod v radiochemii. V dalších přednáškách jsou jednotlivě představeny fyzikální principy a praktické aplikace radiochronometrie, metod založených na chemických, biologických a fyzikálních účincích ionizujícího záření, indikátorových metod, reakcí izotopové výměny a izotopových jevů. Dále je uveden přehled nejvýznamnějších technicko-průmyslových aplikací radionuklidů.

Struktura:

Posluchač získá základní znalosti o aplikacích jaderných metod a použití radionuklidů ve vědeckém výzkumu a technicko-průmyslové praxi. Posluchači si zároveň připomenou fyzikální principy využívaných jevů a seznámí se s příklady technického provedení jejich aplikací. Absolvent kurzu bude schopen efektivně používat jaderné metody ve vědeckém výzkumu i technicko-průmyslové praxi.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981. [2] V. Majer a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1985. Doporučená literatura: [1] A. Gosman, Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, Praha, 1989. [2] G. R. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworth-Heinemann, 2002. [3] W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry, John Wiley and Sons, 2006. [4] A. Vértes a kol. (ed.): Handbook of Nuclear Chemistry, Vol. 1-5, Kluwer Academic Publishers, 2003 (nebo revidované a rozšířené vydání (Vol. 2-6), Springer, 2010).
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz