FJFI_049 CHEMIE PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Kód: FJFI_049
Název: CHEMIE PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (barbora.drtinova@fjfi.cvut.cz)
Garant: Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (barbora.drtinova@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni. Základní kurz jaderné chemie.
Anotace:

V úvodní části předmětu jsou přehledně diskutovány principy procesů úpravy vod, zdroje radioaktivní kontaminace a principy procesů zpracování a likvidace neaktivních i radioaktivních odpadů. Hlavní náplní je popis technologií aplikovaných při úpravě napájecích vod, vod chladících okruhů a všech potenciálně radioaktivních medií (kapalných i plynných) jaderné elektrárny. Detailně jsou též diskutovány procesy zpracování odpadů a problémy koroze konstrukčních materiálů.

Struktura:

V kurzu se posluchači seznámí s fyzikálně-chemickými principy technologických postupů používaných v jaderně-energetických zařízeních pro úpravu napájecích vod, dekontaminaci chladících vod a kapalných i plynných médií. Seznámí se též se zpracováním radioaktivních odpadů a odpadů vznikajících korozí konstrukčních materiálů. Posluchači získají schopnost posoudit vliv technologických parametrů na procesy čištění a dekontaminaci vod v rámci jaderné elektrárny a navrhovat nápravná opatření v případě provozních poruch.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] Štamberg K., Silber R.: Chemie provozu jaderných elektráren, http://www.fjfi.cvut.cz/kjch [2] Štamberg K.: Technologie jaderných paliv II., ČVUT, Praha 1998. Doporučená literatura: [1] Kremer A. a kol.: Chemická problematika jaderné elektrárny. KVS ČEZ Brno, 1990. [2] Souček Vl. A kol.: Chemie vodních okruhů v jaderných elektrárnách typu VVER. Studie 9/1998 UISJP, Praha 5, Zbraslav. [3] Kolektiv autorů: Chemie v JE Temelín (studijní materiál JE Temelín), srpen 1992. [4] Bartoníček a kol.:Navrhování protikorozní ochrany, SNTL, Praha 1980.
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz