FJFI_051 JADERNÁ CHEMIE 2

Kód: FJFI_051
Název: JADERNÁ CHEMIE 2
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 65 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie, absolvování předmětu Jaderná chemie 1.
Anotace:

Tento kurz navazuje na přednášku Jaderná chemie 1. Posluchači zde získají znalosti o způsobech vyjadřování výtěžků jaderných reakcí, systematice jaderného štěpení a základech chemie atomů vytvořených jadernou reakcí. V přednášce jsou podrobně diskutována následující témata: Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez, excitační funkce, štěpné reakce, spontánní štěpení, chemie atomů vytvořených jadernou reakcí, lokální teplota, atomový odraz a odrazová energie, odraz atomu vázaného v molekule, reakce nascentního atomu, retence, Szilard Chalmersova reakce. Obdobná témata jsou i náplní výpočetního cvičení.

Struktura:

Absolventi kurzu získají schopnost určit podmínky ozařování pro dosažení požadovaných parametrů, vyhodnotit štěpitelnost jaderných materiálů za různých podmínek, určit vývoj složení směsi produktů štěpení v čase a určit osud atomu vázaného v molekule, který prodělal jadernou reakci.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM [2] J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001 Doporučená literatura: [1] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981 [2] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1.
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 5 400,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz