FD_058 Středoškolská fyzika

Code: FD_058
Name: Středoškolská fyzika
Department: Faculty of Transportation Sciences
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Part-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Cvičný závěrečný test
Lecturer: RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. (malazuza@fd.cvut.cz)
Supervisor: RNDr. Olga Vraštilová (vrastolg@fd.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Annotation:

Cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské fyziky. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce fyziky na ČVUT.

Structure:
 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Gravitační pole
 4. Soustava hmotných bodů, tuhé těleso
 5. Mechanika tekutin
 6. Kmitání a vlnění
 7. Základy molekulové fyziky
 8. Termodynamika
 9. Elektrické pole
 10. Magnetické pole, elektromagnetické pole
 11. Elektromagnetické vlnění, optika
 12. Atomová a jaderná fyzika
Document: Certificate
Teaching aids: V případě on line výuky nainstalovaný program MS Teams.
Date: 07.02.2023 - 25.04.2023
Venue: Praha, FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, knihovna F410 nebo on line pomocí MS Teams
Price: 1 800,00 CZK
Note:

Zahájení kurzu je 7.2. 2023 v 18.45 hod v knihovně F410 v budově FD Na Florenci 25. Platba kurzu se provádí převodem na účet fakulty 19-3322370227/0100. VS je 16009.... , kde místo teček doplníte číslo přihlášky.

kurz probíhá ONLINE v programu MS TEAMS nebo kontaktně v posluchárně F309

potvrzení o zaplacení pošlete na adresu garanta kurzu

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz