FJFI_059 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Code: FJFI_059
Name: DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Zkouška
Lecturer: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Znalosti na úrovni kompletního VŠ kurzu fyziky. Znalosti stavby atomu a jeho jádra. Znalosti mechanismů interakce ionizujícího záření s látkovým prostředím.
Annotation:

V kurzu získají posluchači znalosti o principech funkce jednotlivých typů detektorů a o základech zpracování naměřených dat a limitech vyplývajících ze statistického charakteru těchto dat. Absolventi získají schopnost zvolit správný typ detektoru pro konkrétní aplikaci, porozumět výsledkům měření ionizujícího záření a správně zhodnotit jejich statistickou významnost.

Structure:

V úvodní části kurzu jsou probrány definice, vlastnosti a použití detektorů. V další části jsou podrobně diskutovány jednotlivé typy detektorů - plynové detektory, scintilační detektory, detektory pro vysoké energie, polovodičové detektory a integrující pevnolátkové detektory. V závěru je diskutováno statistické zpracování dat a meze stanovitelnosti a dokazatelnosti.

Document: Certificate
Teaching aids: Povinná literatura: [1] J. Gerndt: Detektory ionizujícího záření, ČVUT Praha, 1995. Doporučená literatura: [1] G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 2010. [2] W.H. Tait: Radiation Detection, Butterworths, 1980.
Date: 13.02.2023 - 24.09.2023
Venue: Praha
Timetable:
  • Monday: 11:30-13:15, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a683b59fffb1b45af93b8934333d4d806%40thread.tacv2/conversation (*MS Teams Team-15DIZ-2021)
Price: 2 150,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz