FS_056 Chlazení pro techniku prostředí

Code: FS_056
Name: Chlazení pro techniku prostředí
Department: Faculty of Mechanical Engineering
Duration in hours: 160 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Ing. Luděk Mareš (ludek.mares@fs.cvut.cz), Ing. Martin Barták, Ph.D. (Martin.Bartak@fs.cvut.cz), Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Milos.Lain@fs.cvut.cz), Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. (Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz), Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. (Vladimir.Sulc@fs.cvut.cz), doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. (tomas.matuska@fs.cvut.cz)
Supervisor: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy oboru CHLAZENÍ. Studium je určeno zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, praktická výpočtová cvičení a experimentální úlohy).

Více informací naleznete na:

http://utp.fs.cvut.cz/kurzy/chlazeni2023

Structure:

Základy termomechaniky a přenosu tepla.

Výměníky tepla.

Vlhký vzduch a jeho úpravy.

Komponenty chladivových okruhů – kompresory, ventilátory, ventily.

Chladiva, oleje a maziva.

Tepelné izolace.

Chladicí oběhy.

Charakteristiky a automatiky chladivových okruhů.

Matematické modely.

Návrh tepelných čerpadel.

Základy klimatizace.

Nízkoenergetické chlazení budov.

Zdroje chladu pro klimatizaci.

Projektování zařízení pro nepřímé chlazení.

Požadavky na prostředí a bezpečnost.

Snižování hluku.

Měření hlavních prvků chladivových okruhů.

Nejistoty měření.

Měření a hodnocení funkce chladivových okruhů – experimentální úloha.

Document: Certificate
Date: 12.09.2023 - 01.06.2024
Venue: Praha, Laboratoř Ústavu techniky prostředí H2-143a
Timetable:
  • Wednesday: 09:00-14:45, Laboratoř ÚTP
  • Thursday: 09:00-14:45, Laboratoř ÚTP
  • Tuesday: 09:00-16:30, Laboratoř ÚTP
Price: 30 000,00 CZK
Note:

Do poznámky uveďte fakturační údaje, zejména pokud za vás účastnický poplatek hradí zaměstnavatel.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz