FEL_105 Programujeme s vnoučaty aneb snadné programování v jazyce SCRATCH

Code: FEL_105
Name: Programujeme s vnoučaty aneb snadné programování v jazyce SCRATCH
Department: Faculty of Electrical Engineering
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final thesis
Mode of completion detail: Kurz je ukončen projektem a jeho prezentací.
Lecturer: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Supervisor: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Other prerequsites: základy práce na PC
Annotation:

Kurz je vyučován v rámci University třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, nebo pro invalidní důchodce, kteří již mají zkušenosti s prací na počítačích.  

Toužili jste se někdy naučit alespoň základy programování, ale zdála se vám tato činnost složitá a nesrozumitelná? V našem kurzu se seznámíte s programovacím jazykem SCRATCH, ve kterém se vám podaří vytvořit jednoduchou animaci během půl hodiny. Scratch je grafické výukové prostředí pro visuální programování, který byl vyvinut pro žáky ve věku 8 až 15 let a je využíván na řadě základních škol u nás i ve světě. Vizuální programování znamená, že nemusíte psát klasické příkazy (dokonce je ani nemusíte znát), ale pracujete s předepsanýmy obrázky příkazů, které se skládají za sebe. Scratch funguje podobně jako puzzle. S jeho pomocí se dají vytvářet jednoduché hry, různé animace, vytvářet příběhy a to vše velmi zábavnou formou. Nemusíte instalovat žádný překladač, ale pracujete v prostředí, které je na adrese https://scratch.mit.edu/ a je v češtině.

 

Structure:

Lektorem kurzu je Ing. Božena Mannová, Ph.D. Výuka kurzu probíhá vždy v pátek (12:45-14:15) na Fakultě elektrotechnické v učebně KN:E-307. 

Výuka pobíhá u počítačů, vykládaná látka je průběžně procvičována. Výuka je individuální a je přizpůsobována znalostem a schopnostem účastníků.

Osnova výuky

1. Představení programu Scratch a seznámení s jeho prostředím

2. Posloupnost příkazů, cyklus s daným počtem opakování

3. Objekty (postavy a pozadí scény)

4. Více objektů (postav), postupný vývoj a testování

5. Paralelizace, události, nekonečný cyklus

6. Události, posílání zpráv mezi objekty

7. Testování a ladění

8. Klonování

9. Podmíněný příkaz a operátory

10. Proměnné, procvičení podmíněného příkazu a operátorů

11. Bloky (Procedury)

12. -14. Závěrečný projekt

Document: Certificate
Teaching aids: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Date: 06.10.2023 - 06.01.2024
Venue: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Timetable:
  • Friday: 12:45-14:15, KN:E-310
Price: 500,00 CZK
Note:

KURZ PROGRAMUJEME S VNOUČATY ANEB SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE SCRATCH bude otevřen i když bude přihlášeno málo zájemců. Kurz bude pilotní verzí a bude bez poplatku.  Přijďte se podívat na první dvě lekce, na které není nutno se hlásit.

Upozornění: Čas a učebna se může ještě změnit, záleží jak nám budou přiděleny učebny pro výuku. Před začátkem semestru budete informováni e-mailem.

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz