FA_124 ARCHITEKTURA a UNIVERSUM

Code: FA_124
Name: ARCHITEKTURA a UNIVERSUM
Department: Faculty of Architecture
Duration in hours: 22 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture and Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Ing. arch. David Seidler (david.seidler@fa.cvut.cz), Mgr. Veronika Vicherková (vichever@fa.cvut.cz), RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (marketa.santruckova@fa.cvut.cz)
Supervisor: Ing. arch. David Seidler (david.seidler@fa.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Annotation:

u3v podzim 2023: ARCHITEKTURA & UNIVERSUM

Architektura je dána třetím rozměrem. Výška se počítá stejně jako šířka a hloubka. Podzimní kurz University třetího věku roku 2023 se zaměří na realizace již několik desetiletí sloužící ke zkoumání kosmu, případně se přímo k samotnému universu symbolicky vztahují. Stejně tak se kurz dotkne tvorby v neobvyklém prostředí, jejíž přínosy lze uplatnit na architekturu pozemskou.

Structure:

přednášky od 14:30 ve 111 na FA (přízemí, oranžová, Krejcar)

2. 10. Úvod, podmínky, program, obecný vhled do tématu Proč se tématem zabývat a poznání z výstavy Unknown Unknowns Milano 2023

exkurse

9.10. výjezd Ondřejov u Prahy, Astronomický ústav Akademie věd Pozorování hvězd se ve dvacátých letech 20. stol. přesunulo z astronomické věže Klementina do nově vystavěných observatoří v Ondřejově. Budovy jsou zasazeny v krajině a doplněny řadou uměleckých objektů, které vytvářejí jedinečnou atmosféru v přírodě. Dále se zastavíme v samotném historickém Ondřejově. Čekat nás bude ve 13:00 prohlídka budov i okolní krajiny s průvodcem ca. na 1,5 hodiny. Cena prohlídky 60 Kč student/ka. Sraz 11:10 stanice metra Praha Háje, odtud 11:30 bus 383 do Ondřejov, náměstí, příjezd 12:29 odjezd zpátky do Prahy bus 383 v 16:23 Ondřejov, náměstí -> 17:22 Praha, Háje

16.10. Hvězdárna Ďáblice Druhá nejstarší hvězdárna v Praze vystavěná na vrcholku 327 m.n.m. zpřístupní obě své kupole, které vznikaly postupně. Doplníme stavební nároky budov hvězdáren a za dobrého počasí můžeme pozorovat Slunce a Venuši. Pohled a odborný výklad nám podá místní astrronom R. Mentzl. návštěva je zpoplatněn, cena 50,-/student*ka. Sraz 14:10 pod vrchem Ládví na autobusové zastávce Květnová

23. 10. Planetárium ve Stromovce od Jaroslava Fragnera Budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jaké jsou současné požadavky na typologii planetárií a jak si stojí návrh z padesátých let 20. stolů po stránce provozní i architektonické? Zaměříme se na budovu Planetária v konstrukčním i dispozičním náhledu, v celku i detailu. Neopomenutelným tématem exkurse bude okolí blízké i vzdálené tvořící rámec objektu. Provede nás astronom a dramaturg Planetária Praha Bc. Jakub Toman. Sraz 14:10, tramvajová zastávka Výstaviště

30.10. Od diáku po diodu Kde můžete vidět tisíce hvězd, letět k planetám nebo vzdáleným galaxiím? Představíme vám místo, kde se můžete doslova "dotknout" vesmíru. Dozvíte se, jak planetária fungují a jaká je jejich historie a budoucnost. Stačí k opravě planetária pouze šroubovák a vysavač? Přednášku povede astronom a dramaturg Planetária Praha Bc. Jakub Toman

6.11. Studijní volno

13.11. Symbolika barokních komponovaných krajin Člověk přikládal od pradávna přírodní krajině symboliku. V 17. až 19. století významy nabyly fyzické podoby od barokní kompozice po romantickou krajinu. Obdobím baroka, romantismu i přechodné doby nás během přednášky provede RNDr., PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. z Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury Praze

20.11. Zkoumání kosmu, objekty mimo-pozemské, Hi-tech a jiné Výběr několika budov pro zkoumání kosmu na Zemi z dějin architektury 20. století. Dále přednáška naváže tématem objektů do extrémního prostředí. Tvorba do mimořádných míst byla a je vždy výzvou jak po technická, tak i architektonická stránce. Tlak, teplota, záření a další sledované veličiny prostředí nám poslouží k výběru několika příkladů. Výčet zakončíme pohledem na High-tech architekturu, která v sobě váže fascinaci technikou i lehce utopické nápady. Přednášku povede doktorand Ing. arch. David Seidler z ústavu Teorie a dějin architektury.

27. 11. Návrhy a realizace 60. až 90. let v architektonickém kontextu i diskurzu

Přednáška Mgr. Veroniky Vicherkové, Ph.D. z ústavu Teorie a dějin architektury předestře uvažování o navrhování modernistů od raného dvacátého století až po návrhy a realizace do devadesátých let. Představeny budou skutečné realizace i utopické projekty, které zůstaly jen na papíře.

4. 12. Mikrokosmos, tam dole je taky místo

I ty nejmenší souvislosti ovlivňují podobu architektury. Prvky dětských hřišť s tématikou kosmu v porovnání s dobovou abstrakcí v Amsterdamu vytvářenou Aldo van Eyckem. Krátké intermezzo grafiky a hudby s kosmickou tématikou. V závěru budou zmíněny formy, které vznikají vlivem sil působících ve hmotě. Přednášet bude doktorand ústavu Teorie a dějin architektury David Seidler.

11.12. závěrečné setkání kolokvium s poznáváním staveb na obrázcích

Způsob zakončení - kolokvium s poznávačkou staveb Část přednášek v listopadu a prosinci bude ještě upravena, čas a místo zůstávají: od 14:30, posluchárna 111, oranžová Krejcar u okna, přízemí na Fakultě architektury  

 

Document: Certificate
Teaching aids: Hejda J., 2022. Biomedicínská data v laboratoři Hydronaut, Pražská technika 4/2022, s. 22 - 23 dostupné na: https://media.cvut.cz/cs/publikace/20220913-prazska-technika-4-2022#page/25 Pražská technika 3/2022, Téma čísla Mikro/Vesmír, dostupné na: https://media.cvut.cz/cs/publikace/20220610-prazska-technika-3-2022#page/12 Leach, Neil. 2014. Space architecture: the new frontier for design research : November/Decemcer 2014 . Architectural Design. London: Wiley. zejména s. 30 až 39 a s. 60 až 63 Häuplik-Meusburger, Sandra, and Olga Bannova. 2016. Space architecture education for engineers and architects: designing and planning beyond Earth . Softcover reprint of the hardcover 1st edition. Space and society. Switzerland: Springer. zejména s. 72. až 91., dále s. 92 , kap. The Moon or Mars, Where Might We Settle First? a s. 268 až 273 kap. 6.3.2. Analog Habitat and Environments Doporučeno Svoboda, Jan E., and Jindřich Noll. 2006. Praha 1945-2003: kapitoly z poválečné a současné architektury . Praha: Libri. zejména s. 206, 207 Architektura ČSR r. XIII, č. 1.. Praha: Klub Architektů, 1954. ISSN 0300-5305. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1d26fcf0-8485-11e6-ae94-005056825209 vyobrazení výkresů planetária ve Stromovce na s. 138, 139 a 140, obr. 214 až 218 Stránky studentského zájmového spolku zabývajícího se kosmonautikou a raketami https://czechrockets.com/oNas.html Beran, Lukáš, and Rostislav Švácha. 2010. Sial . Olomouc: Arbor vitae. zejména kap.: Jiří Suchomel, Jan Žemlička, Otto Valouch, Karel Novotný - Sluneční domek v Ondřejově (Jana Stará) 160-165 a Zdeněk Zavřel, Dalibor Vokáč, Karel Hubáček. Jan Suchánek - Česká bouda na Sněžce (Vendula Hnídková) s. 166-173 Staňková, J., Štursa, J. & Voděra, S., 1991. Pražská architektura: Významné stavby jedenácti století , Praha: [s.n.]. A / Easy 2/2023, především s. 22 - 33 https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/A---Easy-O-zivote-mimo-Zemi-zvirecich-astronautech- a-nevsednich-dejinach/ vyhledáno 12.11.2023 a další
Date: 02.10.2023 - 04.12.2023
Venue: Praha
Price: 500,00 CZK (For applicants under 60 years of age 750,00 CZK)
Note:

Část přednášek v listopadu a prosinci bude ještě upravena, čas a místo platí od 14:30 v posluchárně 111, oranžová Krejcar u okna, přízemí na FA

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz