FS_074 Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 skupina A

Code: FS_074
Name: Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 skupina A
Department: Faculty of Mechanical Engineering
Duration in hours: 580 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Laboratory
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Eliška Vítková (eliska.vitkova@fs.cvut.cz), Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PaedDr. Hana Volejníková (Hana.Volejnikova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz), PhDr. Petr Laurich (Petr.Laurich@fs.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Zajištění jazykové přípravy ke studiu v akreditovaných studijních programech zajišťovaných vysokými školami v českém jazyce. 1. (zimní) semestr kurzu češtiny, který pokračuje ve 2. (letním) semestru a je zakončen zkouškou z češtiny na úrovni B2. Tato zkouška umožňuje uchazečům studium v češtině na vysokých školách v České republice.

Structure:

Doplnit

Document: Certificate
Teaching aids: Učebnice českého jazyka, interní materiály, DVD a CD přehrávače, dataprojektor
Date: 06.10.2023 - 31.08.2024
Venue: Praha, Ústav jazyků, FS ČVUT, Karlovo nám. 13, učebna B 304
Price: 79 000,00 CZK
Note:

Před vyplněním přihlášky a platbou kontaktujte prosím garanta kurzu, viz, výše:eliska.vitkova@fs.cvut.cz. Celková cena je za zimní a letní semestr.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz