FEL_124 Fun Games and Activities for English Lessons

Code: FEL_124
Name: Fun Games and Activities for English Lessons
Department: Faculty of Electrical Engineering
Duration in hours: 8 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: TBA
Mode of delivery: Seminar
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Bc. Petra Ostrá (ostrapet@fel.cvut.cz), Mgr. Petra Jennings (jennipet@fel.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Petra Jennings (jennipet@fel.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: Úplné střední vzdělání
Annotation:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ. Získané znalosti lze adaptovat pro vzdělávání ve všech typech a stupních škol a vzdělávacích institucích. Kurz lze financovat ze šablon. 

Prakticky zaměřený seminář představí účastníkům různé výukové aktivity, které jsou jednoduché na přípravu a mají mnohostranné využití. Součástí semináře je i sdílení zkušeností a motivace účastníků k diskusi o případném dalším využití jednotlivých aktivit a jejich možné modifikaci. Aktivity a hry si účastníci vždy mají možnost vyzkoušet v praxi a k jednotlivým aktivitám získají i pracovní listy (v případě potřeby).

V semináři budou představeny aktivity s minimální přípravou, aktivity a hry na slovní zásobu, gramatiku a součástí jsou i pohybové a stolní hry. Účastníci budou také motivováni k vytvoření vlastní deskové hry, kterou by pak mohli rovnou využít ve svých hodinách.

Structure:

Začátek semináře 9:00, konec 15:30.

  1. Games with no preparation 
  2. Grammar/vocabulary games
  3. In motion
Document: Certificate
Date: 24.05.2024 - 24.05.2024
Venue: Praha, areál ČVUT, Praha
Price: 2 400,00 CZK
Note:

Lektorka semináře vystudovala obory anglický a ruský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého pobytu ve Velké Británii získala mezinárodní certifikáty FCE a CAE. Od roku 2005 se věnuje výuce jazyků. Působila jako lektorka v mateřské a základní škole, vedla privátní kurzy a učila kurzy různých jazykových úrovní v jazykové škole. V současné době působí jako lektorka a vedoucí Katedry jazyků na FEL ČVUT.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz