FJFI_002 Čeština pro cizince

Code: FJFI_002
Name: Čeština pro cizince
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 810 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Oral exam
Mode of completion detail: Písemná a ústná zkouška prokazující jazykové kompetence na úrovni B2
Lecturer: Mgr. Jana Kovářová (jana.kovarova@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: Mgr. Ivana Pavlíková (ivana.pavlikova@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: -
Annotation:

Za dva semestry (24 hodin týdně) si student osvojí systém české gramatiky, odpovídající lexikální kvantitu, základní odbornou matematicko-fyzikální terminologii, frazeologizmy a syntax. Výuka se bude opírat o učebnici „Chcete mluvit česky?“ v rusko české verzi, tato bude doplňována dalšími učebními materiály, dále pak učebnice "Čeština pro cizince B2". Do výuky budou zařazeny i hodiny angličtiny (2 hodiny týdně) matematiky (2 hod.), fyziky (2 hod.). Výuka bude zajišťována zkušenými vyučujícími bohemistiky, kteří kladou též důraz na individuální přístup ke studentům a jejichž cílem je, aby byli absolventi kurzu co nejvíce úspěšní a mohli dále pokračovat ve vysokoškolském studiu na ČVUT, popř. jiné vysoké škole. Úroveň ukončení je B2 dle SERR, absolventům bude vydání příslušné osvědčení.

Structure:
  • textová část spojená s úkoly ověřujícími porozumění, zároveň vyžadující samostatný jazykový projev
  • gramatika
  • cvičení související s gramatikou a textem
  • doplňující materiály
  • slovní zásoba z oblasti matematiky a fyziky
  • čtení a poslech
  • nácvik dialogů v běžné denní situaci (škola, studijní oddělení, obchod, restaurace, menza, pošta, banka, studijní oddělení, dopravní prostředky aj.)
  • důkladná fonetická průprava
  • 2 hodiny angličtiny týdně
  • 2 hodiny matematiky a 2 hodiny fyziky týdně
Document: Certificate
Teaching aids: Elga Čechová, Helena Remediosová: Chcete mluvit česky? (rusko-ukrajinská verze), Harry Putz, 2015 Elga Čechová, Helena Remediosová: Chcete mluvit česky? pracovní sešit (rusko-ukrajinská verze), Harry Putz, 2014 Marie Bocou Kestřánková; Pavel Pečený; Kateřina Hlínová; Dagmar Štěpánková: Čeština pro cizince - úroveň B2, Edika 2017 Marie Bocou Kestřánková; Pavel Pečený; Kateřina Hlínová; Dagmar Štěpánková: Čeština pro cizince - úroveň B2 - cvičebnice, Edika 2013
Date: 02.01.2020 - 30.06.2020
Venue: Praha, FJFI, Trojanova 13, Praha 2
Price: 52 000,00 CZK
Note:

ČEŠTINA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Úroveň B 2 podle SERR s prokázáním znalostí

písemného a ústního projevu

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz