FSv_022 Betonové konstrukce v proměně času VI

Code: FSv_022
Name: Betonové konstrukce v proměně času VI
Department: Faculty of Civil Engineering
Duration in hours: 43 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: závěrečný test
Lecturer: Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D. (josef.fladr@fsv.cvut.cz)
Supervisor: doc. Ing. Karel Trtík, CSc. (trtik@fsv.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: doporučeno ukončené střední odborné vzdělání
Annotation:

Cílem kurzu je rozšíření znalostí posluchačů z oblasti betonových, ale nikoliv výlučně jen betonových konstrukcí.

Program kurzu je složen z přednášek a exkurzí.

Kurz je vypisován pro relativně malý počet posluchačů. To spolu s pečlivým výběrem přednášejících zaručuje bezprostřední kontakt posluchačů s lektory a vysokou účinnost předávaných informací.

Structure:

Nabízený kurz obsahuje tyto přednášky:

 

Doc. Eliášová: Skleněné stavební konstrukce

Doc. Mansfeldová: Beton v architektuře a urbanismu

Prof. Barták: Betonové podzemní stavby

Prof. Navrátil: Betonové sportovní stavby

Prof. Procházka: Zajímavé betonové konstrukce

 

Změna programu je vyhrazena.

Přednášky jsou doplněny minimálně dvěma exkurzemi, jednou minimálně celodenní, druhou polodenní.

Dále je program doplněn o přednášku vybraného odborníka z praxe.

Přesný harmonogram programu obdrží přihlášení bezprostředně před zahájením kuru.

Document: Certificate
Teaching aids: sylaby přednášek v elektronické podobě
Date: 23.09.2020 - 20.01.2021
Venue: Praha, posluchárna B367 FSv od 13 hodin
Price: 500,00 CZK
Note:

Při zápisu dalšího kurzu U3V na katedře betonových konstrukcí platí snížený poplatek 300 Kč

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz