FA_050 French Upper Intermediate

Code: FA_050
Name: French Upper Intermediate
Department: Faculty of Architecture
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Celkový počet testů v semestru: 2
Lecturer: Hana Farská (hana.farska@fa.cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: Zájem a nadšení pro studium francouzštiny, případná motivace studijními pobyty
Annotation:

Grammar, lexical, communication skills on upper intermediate level B1 - B2. The course prepares for compulsory courses of professional French.

Structure:

The student will receive the course syllabus and list of recommended literature at the introductory lesson.

Document: Certificate
Teaching aids: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Date: 24.09.2020 - 17.12.2020
Venue: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 647
Timetable:
  • Čtvrtek: 12:30-13:15, učebna 647 na FA ČVUT (*Ve čtvrtek 24. 9. přijdte na úvodní schůzku, kde bude domluven den a hodina konání.)
Price: 1 500,00 CZK
Note:

 

Před vyplněním příhlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu, viz výše: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Toto upozornění se netýká studentů 1. ročníku FA, kteří již instrukce dostali.

Úvodní schůzka všech francouzštinářů se koná ve čtvrtek 24. 9. 2020 ve 12.30 v učebně 647 na FA ČVUT, Thákurova 9. Na místě bude s vyučující Ing. Mgr. Krýzlovou domluven definitivní rozvrh.

Ostatní informace viz www.fa.cvut.cz, webová stránka Kabinetu jazyků.

 

 

 

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz