MÚVS_995 Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň B1

Code: MÚVS_995
Name: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň B1
Language: Standardizovaná zkouška z AJ - úroveň B1
SERRJ language level: B1
SERRJ confirmed language level: B1
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (eva.cislerova@cvut.cz)
Date of the written part:
Date of the oral part:
Venue: 508
Price: 2 500,00 CZK
Note:

Písemná část zkoušky B1 začíná v 10:00 a trvá 100 minut. Ústní část zkoušky trvá 10-15 minut.

K ústní části zkoušky zveme uchazeče po úspěšném složení písemné části zkoušky zpravidla na termín týden od písemné zkoušky, ale po domluvě se zkoušejícími lektory lze ústní část zkoušky absolvovat i dříve/později.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz