MÚVS_897 Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2

Code: MÚVS_897
Name: Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2
Language: Standardizovaná zkouška z NJ - úroveň B2
SERRJ language level:
SERRJ confirmed language level:
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (eva.cislerova@cvut.cz)
Date of the written part:
Date of the oral part:
Venue: 508
Price: 2 500,00 CZK
Note:

Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve proběhne písemná část, která je zaměřena na porozumění mluveného slova, porozumění psaného textu, gramatiku a písemný projev.

Pokud uchazeč splní tyto části alespoň na 50% je vyzván na účast na ústní části. Ta probíhá zpravidla o týden později, ale záleží na dohodě. V ústní části se hodnotí mluvený projev a komunikace, trvá 10 - 15 minut.

Po splnění i této části je během týdne zhotoveno ovědčení potvrzující jazykovou úroveň uchazeče.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz