FA_098 Angličtina pro středně pokročilé

Kód: FA_098
Název: Angličtina pro středně pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Brian Hodgman, PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí středoškolské angličtiny
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na středně pokročilé úrovni od vyšší B1 do B2, v letním semestru na úrovni B2. Kurz připravuje k povinné zkoušce z cizího jazyka na konci 1. ročníku a k povinným kurzům odborného jazyka ve 2. ročníku. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus. Kurz bude pokračovat i v letním semestru a bude otevřen pokračujícím i novým studentům.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 20.02.2023 - 19.05.2023
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202 a další učebny, v případě nutnosti online
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 17:45-19:15, učebna 502, FA Thákurova 9 (*Tento nový rozvrh včetně učebny začne platit 29. března 2023)
  • Středa: 16:00-17:30, učebna 502, FA Thákurova 9 (*Tento nový rozvrh včetně učebny začne platit 29. března 2023)
Cena: 2 850,00 Kč
Poznámka:

Platební údaje najdete nejen zde na webu Celoživotního vzdělávání ČVUT, ale také na webu KJ FA.

Kurzy budou zahájeny v týdnu od 19.9. 2022 dle rozvrhu, který bude do té doby upřesněn.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy.

Aktuální informace najdete průběžně na webu KJ FA.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz