FA_100 Čeština pro cizince

Kód: FA_100
Název: Čeština pro cizince
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Veronika Novoselova
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Vhodné pro zahraniční studenty, příprava na certifikované zkoušky SERR
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1. Kurz připravuje k certifikovaným zkouškám. Rozvrh bude upřesněn.

Kurz je otevírán i v letním semestru, je určen jako pokračujícím, tak novým studentům.

 

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu včetně doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 20.02.2023 - 19.05.2023
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 18:00-19:30, učebna 647, FA Thákurova 9
  • Čtvrtek: 16:30-18:00, učebna 647, FA Thákurova 9
Cena: 2 850,00 Kč
Poznámka:

 

Platební údaje najdete nejen zde na webu Celoživotního vzdělávání ČVUT, ale také na webu KJ FA.

Kurzy budou zahájeny v týdnu od 19.9. 2022 dle rozvrhu, který bude do té doby upřesněn.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy.

Aktuální informace najdete průběžně na webu KJ FA.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz