MÚVS_555 Týmový koučink v praxi

Kód: MÚVS_555
Název: Týmový koučink v praxi
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 32 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: kolokvium
Lektor: Ing. Halka Baláčková, MBA, Mgr. Milan Pravenec (Milan.Pravenec@cvut.cz)
Garant: Mgr. Milan Pravenec (milan.pravenec@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájemci o kurz by měli mít za sebou základní výcvik v koučinku tak, aby bylo možno se v kurzu věnovat přednostně koučování týmů.
Anotace:

Kurz je určen zejména koučům, profesionálům z řad HR, manažerům i podnikatelům, kteří chtějí svoje působení rozšířit o práci s týmy. 

Kurz Týmový koučink v praxi přináší účastníkům aktuální pojetí týmového koučinku podle nejnovějších kompetencí ICF.  

Koncepce kurzu: Kurz se skládá z 8 bloků, z nichž každý má rozsah 4 výukové hodiny. Účastníci obdrží certifikát o absolvovaných hodinách Týmového koučinku v praxi.

Výuka probíhá v učebnách Masarykova ústavu vyšších studií na adrese Kolejní 2637/2a, Praha 6, Dejvice.

Cena kurzu: 25 000 Kč + 21 % DPH, cena včetně DPH 30 250 Kč

 

  

Struktura:

Stručný obsah kurzu Týmový koučink v praxi

Aktuální novinky v oblasti rozvoje týmů a týmové spolupráce

Příprava týmových koučovacích setkání

Vlastní vedení týmového koučinku

Dlouhodobá práce s týmy a sledování rozvoje týmů

Nové směry v týmovém koučování

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 12.05.2023 - 17.06.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, místnost č. 523
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 09:00-17:00, 523
  • Sobota: 09:00-17:00, 523
Cena: 30 250,00 Kč
Poznámka:

Podrobnější informace: Mgr. Milan Pravenec,  pravemil@partner.cvut.cz, mob: 602 600 440

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz