FBMI_041 Přípravný kurz z Fyziky do NMgr. studia

Kód: FBMI_041
Název: Přípravný kurz z Fyziky do NMgr. studia
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Test "nanečisto".
Lektor: Mgr. Jana Urzová, Ph.D. (jana.urzova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Martina Caithamlová (martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterské studium na FBMI ČVUT. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušky z Fyziky. V rámci kurzu si mohou posluchači kurzu vyzkoušet kurz "nanečisto".

Struktura:

Rozsah kurzu 8 hodin.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 20.05.2023 - 20.05.2023
Místo konání: Kladno, Učebna 220, 2.poschodí budovy Kokos, nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 09:00-18:00, 220 (*Sobota 20.5.2023 od 9:00 do 18:00 (s polední pauzou).)
Cena: 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz