MÚVS_607 Kurzy německého jazyka - A1 Falešní začátečníci - NV-11

Kód: MÚVS_607
Název: Kurzy německého jazyka - A1 Falešní začátečníci - NV-11
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je osvojit si základy německé gramatiky, upevnění gramatické struktury a vazby při jednoduché konverzaci. Zvládnutí jednoduchých konverzačních témat, schopnost domluvit se v základních životních situacích. Procvičování všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

 

Struktura:
 1. Seznámení.
 2. Podstatná jména, osobní zájmena. Časování sloves v přítomném čase.
 3. Svět a lidé kolem nás.
 4. Sloveso sein a stavba věty.
 5. Rodina, práce a studium.
 6. Skloňování podstatných jmen s členy. Časování slovesa haben. Zápor.
 7. Moje město.
 8. Předložky se 3. a 4. pádem
 9. Jídlo a určování času
 10. Přivlastňovací zájmena, časování sloves se změnou kmene v přítomném čase
 11. Rozkazovací způsob.
 12. Bydlení. Předložky a pády.
 13. Opakování.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Sprechen Sie Deutsch? 1 (Dusilová et al.) ISBN 80-86195-08-17-1 Cvičebnice německé gramatiky (Dusilová et al.), ISBN 978-80-86195-10-0 Velká cvičebnice slovní zásoby (Brill, Techmer), ISBN 978-80-247-4707-1
Termín konání: 06.03.2023 - 29.05.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 12:30-14:00, 301
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz