MÚVS_609 Kurzy anglického jazyka - B2 Upper Intermediate - AV-41

Kód: MÚVS_609
Název: Kurzy anglického jazyka - B2 Upper Intermediate - AV-41
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. (Dana.Hankova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je upevnění a rozšíření slovní zásoby obecného jazyka. Dále seznámení se se základy odborného jazyka, zaměřeného především na výuku dovedností a upevnění a rozšíření znalostí gramatických struktur.

Struktura:
  • Crime and punishment
  • Weather
  • Healthy life
  • Human body
  • Dealing with dangerous situations
  • Feelings
  • Describing hypothetical situations
  • Sleep
  • Music
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Upper-intermediate (Oxford University Press, 2008)
Termín konání: 22.02.2023 - 31.05.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:15-17:45, 302
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz