FSv_058 Kapitoly z dějin evropské architektury 20. století

Kód: FSv_058
Název: Kapitoly z dějin evropské architektury 20. století
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Garant: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (rudolf.posva@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz ve formě přednášek lektora předloží posluchačům ve formě digitálních prezentací dějiny a teorii architektury 20. století v Evropě.

Struktura:

Jednotlivé přednášky budou chronologicky i podle daných problémů podávat přehled o dějinách a teorii evropské architetury 20. století. 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 20.02.2023 - 19.05.2023
Místo konání: Praha, Přednášky budou každé úterý od 12:00 do 13:45 v budově fakulty stavební, číslo posluchárny C221.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 12:00-13:45, C221
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz bude probíhat ve formě přednášek každé úterý od 12:00 do 13:45, číslo posluchárny C221.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz