FS_061 Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 skupina A

Kód: FS_061
Název: Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 skupina A
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 580 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PaedDr. Hana Volejníková (Hana.Volejnikova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz), PhDr. Petr Laurich (Petr.Laurich@fs.cvut.cz)
Garant: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Zajištění jazykové přípravy ke studiu v akreditovaných studijních programech zajišťovaných vysokými školami v českém jazyce. 1. (zimní) semestr kurzu češtiny, který pokračuje ve 2. (letním) semestru a je zakončen zkouškou z češtiny na úrovni B2. Tato zkouška umožňuje uchazečům studium v češtině na vysokých školách v České republice.

Struktura:

Doplnit

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učebnice českého jazyka, interní materiály, DVD a CD přehrávače, dataprojektor
Termín konání: 20.02.2023 - 31.08.2023
Místo konání: Praha, Ústav jazyků, FS ČVUT, Karlovo nám. 13, učebna B 304
Cena: 79 000,00 Kč
Poznámka:

Před vyplněním přihlášky a platbou kontaktujte prosím garanta kurzu, viz, výše:eliska.vitkova@fs.cvut.cz. Celková cena je za zimní a letní semestr.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz