FS_062 Kurz Vytápění 2023

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: FS_062
Název: Kurz Vytápění 2023
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 144 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Každý účastník Kurzu Vytápění 2023 bude mít možnost vybrat si dané téma oboru vytápění společně s konzultantem ze seznamu přednášejících Kurzu. Toto téma pak bude individuálně řešeno a prezentováno v rámci ukončení Kurzu.
Lektor: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (Jiri.Basta@fs.cvut.cz)
Garant: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (roman.vavricka@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Další vstupní podmínky: Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).
Anotace:

Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací pojistných a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový a v průběhu kurzu budou probíhat konzultace jak probrané látky, tak i projektů účastníků, kterými se zrovna zabývají.

Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).

Struktura:

Kurz je dvousemestrální v rozsahu 144 výukových hodin a začíná 19. 9. 2023. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky. Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, Fakultě strojní.

Zimní semestr 2023:

  • 19. 9. 2023 až 21. 9. 2023
  • 17. 10. 2023 až 19. 10. 2023
  • 14. 11. 2023 až 16. 11. 2023
  • 12. 12. 2023 až 14. 12. 2023

Letní semestr 2024:

  • 23. 1. 2024 až 25. 1. 2024
  • 20. 2. 2024 až 22. 2. 2024
  • 19. 3. 2024 až 21. 3. 2024
  • 16. 4. 2024 až 18. 4. 2024
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učební pomůcky a literatura jsou součástí vložného na Kurz a každý účastník je obdrží na začátku Kurzu. Součástí výuky jsou také elektronicky zasílané či dostupné PDF podklady od přednášejících.
Termín konání: 19.09.2023 - 18.04.2024
Místo konání: Praha, Výuková místnost Ústavu techniky prostředí, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6
Cena: 25 000,00 Kč
Poznámka:

Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz