FEL_091 Tvorba rodokmenu s podporou informačních technologií - 1. semestr

Kód: FEL_091
Název: Tvorba rodokmenu s podporou informačních technologií - 1. semestr
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Aleš Kocourek (kocoual2@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: základy práce na PC
Anotace:

Zaměření předmětu:

Sestavit si rodokmen je dnes díky informačním technologiím jednodušší, ale stále to vyžaduje řadu znalostí a dovedností, se kterými seznámí tento kurz. Řada informací se dá získat na internetu, řada se najde v digitalizovaných matrikách, pro ostatní musíme do archivů.

Součástí každé lekce je volná lektorem moderovaná diskuse, ve které účastníci kurzu mohou pokládat na lektora otázky které je tíží, se kterými potřebují pomoci. Diskuse je vedena tak, aby se do ní zapojili všichni zúčastnění.

Výsledky učení:

Absolventi kurzu budou schopni vypracovat pomocí internetu rodokmen své rodiny včetně vyhledání údajů v matrikách.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

V prvém semestru se seznámíme s tvorbou rodokmenu s podporou internetu, kdy využijeme možnosti genealogických vyhledávačů, se zaměřením na MyHeritage a jeho FTB. Vybudujeme rodinný archiv, soustřeďující rodinné dokumenty v jeden celek. Seznámíme se s historií a rozdělením matrik na živé a mrtvé, s organizací archivnictví a postupně on-line projdeme všechny státní oblastní a zemské archivy a to včetně vojenských. Podíváme se též na matriky židovské a na hledání v matrikách jiných států.

V druhém semestru se zaměříme na hledání v Národním archivu, hledání v okresních archivech, v archiváliích okresních soudů, velkostatků, katastrů apod. Jednu z lekcí   věnujeme  otázce a výsledkům analýzy DNA V průběhu druhého semestru se též budeme věnovat psaní a čtení kurentu v rozsahu potřebném pro studium archiválií, převážně psaných v novogotické češtině a němčině.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 06.10.2023 - 12.01.2024
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 12:45-14:15, KN:E-310
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Platba za kurz se bude provádět až před začátkem výuky - budete vyzváni e-mailem

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz