RČVUT_003 Rozvojové září 2023 - Letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty

Kód: RČVUT_003
Název: Rozvojové září 2023 - Letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty
Fakulta / ústav: Rektorát ČVUT
Rozsah předmětu: 40 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (Jan.Tilinger@cvut.cz)
Garant: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (jan.tilinger@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Anotace:

Rozvojové září je letní škola zaměřená na humanitární a rozvojové projekty a jeich technické aspekty a na navazování mezioborové spolupráce. Přes 20 odborníků z různých oblastí představí odborná témata nebo účastníky seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a s netechnickým vzděláním, tak aby byla podpořena mezioborová spolupráce.

Struktura:

Přednášky a workshopy:

- Rozvoj a rozvojové,humanitární projekty

- Stavby v rozvojových projektech

- Sanitace, voda a energie

- Představení konkrétních projektů

- Workshopy

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 11.09.2023 - 15.09.2023
Místo konání: Praha, ČVUT Stavební fakulta
Cena: 400,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz