RČVUT_005 Rozvojové středy (zahraniční rozvojové a humanitární projekty)

Kód: RČVUT_005
Název: Rozvojové středy (zahraniční rozvojové a humanitární projekty)
Fakulta / ústav: Rektorát ČVUT
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Eva Machová (eva.machova@cvut.cz), Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (Jan.Tilinger@cvut.cz)
Garant: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (jan.tilinger@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Anotace:

Rozvojové středy jsou cyklus tematických bloků složených z přednášek, workshopů a diskuzí, které pořádá Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT. Přednášky jsou určeny jak studentům ČVUT i jiných škol, pracovníkům v oblasti rozvoje nebo vzdělávání i veřejnosti a jsou organizovány za účelem představit diverzitu rozvojové problematiky, rozvojových projektů a přístupů k nim. Rozvojových střed se účastní odborníci v dané problematice, stejně jako realizátoři projektů. Budeme se věnovat nejen úspěchům v poskytování zahraniční pomoci, ale i úskalím a problémům, které realizace projektů přináší. Seznámíte se s přednášejícími i s ostatními účastníky Rozvojových střed, prohloubíte tak svoje znalosti a rozšíříte povědomí o diverzitě realizovaných projektů.

Každý, kdo se v roce 2023 účastní alespoň čtyř Rozvojových střed, obdrží certifikát.

Tématické zaměření Rozvojových střed:

4. 10. „Dobrý“ rozvojový projekt

11. 10. Stavby pro rozvoj

1. 11. Voda, sanitace, hygiena

22. 11. Životní prostředí a udržitelnost

13. 12. Humanitární projekty

Struktura:

Přednáška/workshop, cvičení, diskuze

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 27.09.2023 - 13.12.2023
Místo konání: Praha, Stavební fakulta ČVUT
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz