FS_072 Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 - skupina A

Kód: FS_072
Název: Čeština pro cizojazyčné uchazeče o studium - kurz k přípravě na zkoušku B2 - skupina A
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 580 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz)
Garant: Mgr. Eliška Vítková (eliska.vitkova@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Výuka češtiny - získání úrovně B2

Struktura:

20 hodin týdně, celkový počet hodin 580

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 12.09.2023 - 31.08.2024
Místo konání: Praha, KN B304
Cena: 79 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz