FJFI_077 Tvoříme roboty 2

Kód: FJFI_077
Název: Tvoříme roboty 2
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Projekt
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: kurz není ukončen zkouškou
Lektor: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Garant: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem o programování, robotiku, umělou inteligenci
Anotace:

Kroužek Vám nabídne základy programování v Pythonu a jazyků typu C/C++, tak abyste byli schopní programovat hardwarová zařízení. Cílem je poskytnout základní přehled různých aplikací se zaměřením na autonomní roboty. Budeme si hrát s ARM procesory, stavět a ovládat jednoduchá elektronická zařízení. Seznámíme se s nástroji počítačového vidění a strojového učení a zkusíme vytvořit vlastního autonomního robota. Nepředpokládáme žádné speciální znalosti, pouze zájem o věc. Budete pracovat ve skupinách, tak aby i v případě různých vstupních znalostí si každý z kroužku něco odnesl.

Struktura:

Dvouhodinové bloky každé pondělí. Obsah bude přizpůsoben podle schopností a znalostí účastníků kurzu na základě zpětné vazby.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 08.01.2024 - 24.06.2024
Místo konání: Děčín, Budova ČVUT v Děčíně, Pohraniční 1288/1, 1. patro, chodba C, učebna PL1
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:00-17:45, PL1
Cena: Zdarma
Poznámka:

Kurz je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz