FJFI_079 Ovládáme roboty 2

Kód: FJFI_079
Název: Ovládáme roboty 2
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 21 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Projekt
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: bez závěrečných zkoušek
Lektor: Bc. Josef Drobný (josef.drobny@cvut.cz)
Garant: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem o programování, robotiku a IT obor obecně.
Anotace:

Zájmový kroužek vhodný pro 2. stupeň ZŠ. Seznámení s programováním a robotikou zábavnou formou. S pomocí robotických stavebnic a on-line platformy Microsoft Make code se účastníci naučí principy programování. V případě zájmu dojde i na pájení, 3D tisk nebo stavbu robotů. Obsah zájmového kroužku přizpůsobíme individuálním potřebám účastníků. jde o pokračování kroužku Ovládáme roboty 1 z předchozího pololetí.

Struktura:

Každou pracovní středu, náplň odle zájmu a schopností účastníka.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 03.01.2024 - 20.06.2024
Místo konání: Děčín, Děčín, Pohraniční 1288/1, 1. patro, chodba C, m. č. 232
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:00-17:30, 232
Cena: 1 000,00 Kč
Poznámka:

Pozor, místo konání kurzu je v na detašovaném pracovišti v Děčíně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz