FA_125 Development nemovitostí – Lokalita

Kód: FA_125
Název: Development nemovitostí – Lokalita
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 80 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Bloková výuka
Způsob ukončení: Písemná ročníková práce
Způsob ukončení - upřesnění: Obhajoba semestrálního projektu, sestaveného v malých skupinách. Absolvent kurzu obdrží mikrocertifikát dle Rady EU (2021/0402(NLE)
Lektor: Ing. arch. Lukáš Soukup (soukuluk@fa.cvut.cz), prof. Ing. arch. Michal Kohout (michal.kohout@fa.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (petr.hlavacek@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

 

Kurz Development nemovitostí - Lokalita (2. semestr) se zaměřuje na získání dovedností z oblasti developmentu a jejich aplikaci skrze projekt zpracovávaný ve skupině. Kurz probíhá v pěti výukových blocích letního semestru AR 2023/2024. Celkový počet výukových hodin v semestru je 80 (výuková hodina 45 minut). Cílem 2. semestru (LOKALITA) je naučit frekventanty kurzu naplánovat rozvoj lokality (bloku/areálu) s různými funkcemi, kde jsou budovy spojené veřejnou infrastrukturou (měřítko 1:2000, cca 5-10 hektarů). Ideálem je kombinace funkcí (komerčních a veřejně-prospěšných), forem vlastnictví, charakteru zástavby a vhodného rozložení zastavěných a nezastavěných ploch.

5 x výukový blok pátek (10.45 – 19.15) a sobota (9.00 – 16.45)

Kurz je druhým semestrem čtyřsemestrálního programu Development nemovitostí, který se v prvním semestru zaměřuje na projekt samostatné budovy (BUDOVA), ve druhém na rozvoj lokality (LOKALITA), třetí a čtvrtý semestr jsou koncipovány jako rozpracování aktuálních témat současného developmentu.

Kurz probíhá pod záštitou doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy pro výstavbu a rozvoj a Asociace developerů, z. s.

Garanti kurzu: Petr Urbánek (PDS)/prof. Ing. arch. Michal Kohout/ (FA ČVUT) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (MÚVS ČVUT)/Ing. Aleš Marek , Ph.D. (FA ČVUT)/ Ing. arch. Jaromír Hainc (IPR Praha), Mgr. Lucia Dobrucká Ph.D. et Ph.D. (MÚVS ČVUT) 

Informace ke kurzu: https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/54009-development-nemovitosti

Struktura:

Předmětové bloky:

  • Development
  • Architektura a urbanismus
  • Analýza místa
  • Management – studie proveditelnosti
  • Udržitelná výstavba
  • Legislativa developerské činnosti
  • Komunikace

Průběh semestru:

Předmětem řešení je lokalita obsahující několik staveb s různými funkcemi, spojených infrastrukturou a doplněných volnými - nezastavěnými (veřejnými) prostranstvími. Účastníci kurzu dostanou rámcové zadání (daný pozemek) a na základě analýzy místa, širších vztahů a trendů hledají příležitosti, jak by daná lokalita mohla být optimálně využita (princip land developmentu). Práce probíhá v týmu cca 3-4 lidí (ideální tým kombinuje různé profese). 

  • v rámci semestru se řeší i nestandardní postupy, neobvyklé problémy, možné změny a různé zádrhely 
  • klíčem je hledání příležitosti v širších vztazích, zpracování v menším detailu 
Získaný doklad: Mikrocertifikát
Termín konání: 23.02.2024 - 18.05.2024
Místo konání: Praha, Fakulta architektury ČVUT
Cena: 28 500,00 Kč
Poznámka:

Snížená cena kurzu 28 500,-Kč je platná pouze pro přihlášené do 31. 12. 2023.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz